Монтаж пароконденсатної системи КВМ-2

ТОВ „Ритм” обслуговує найбільші підприємства, що працюють на ринку картонно-паперової продукції. За минуле десятиліття компанії целюлозно-паперової промисловості України показують стабільну динаміку приросту обсягів виробництва. Це стало можливим, завдяки проведенню робіт з модернізації та реконструкції діючих активів.

Оскільки, значно підвищилася вартість палива, а вимоги по охороні навколишнього середовища стали більш жорсткими, виникло питання побудови продуктивної системи енерго- та ресурсозабезпечення.

Тому, головним напрямком інтенсивного розвитку українських підприємств ЦПП є здійснення поетапної модернізації та реконструкції діючих паперо- та картоноробних машин, вдосконалення існуючих технологічних схем виробництва, впровадження нових пароконденсатних систем з метою зниження енергозатратності виробничого процесу.

Організація „Ритм” пропонує комплексні рішення для ефективного функціонування пароконденсатних систем, а також послуги з діагностики, технічного обслуговування, шеф-монтажу і безпосереднього запуску в роботу.

У 2007 році працівники ТОВ „Ритм” виконували ряд заходів по монтажу пароконденсатної системи КВМ-2 (картоно-виробничої машини) для ВАТ „Київський картонно-паперовий комбінат” (м. Обухів).

Пароконденсатна система забезпечує працеспроможність сушильної частини КВМ. Система видалення конденсату і підведення пари підтримує необхідний температурний режим в сушильній частині, гарантує стійкий гідравлічний режим, контролює перепади тиску пари, видалення конденсату і газів, що не конденсуються, забезпечує раціональне використання випарів вторинного закипання та оптимальні витрати теплозабезпечення підприємства.

Перший етап – проведення аудиту пароконденсатної системи КВМ-2. Кваліфіковані інженерно-технічні працівники провели діагностику, вивчили діючу систему, оцінили потреби і можливості вдосконалення та оптимізації агрегатів.

Після цього був складений детальний план робіт з поліпшення експлуатаційних якостей та підвищення надійності пароконденсатної системи.

Для проведення підготовчого етапу на ВАТ „Київський картонно-паперовий комбінат” було витрачено 45 днів. Проект детального плану включав в себе наступні дані: специфікацію перевіреного устаткування, опис виявлених проблем, розрахунок потенційної економії, а також рекомендації по зниженню теплових втрат та підвищенню загальної безпеки процесів.

Після розгляду і затвердження пропозиції підприємством-замовником, була укладена угода і узгоджені всі подальші дії.

У вересні 2007 р. стартував другий – найбільш трудоємкий етап – виконання монтажних робіт. Згідно графіку, роботи тривали 12 календарних днів.

Для реалізації проекту були залучені 17 експертів інженерно-технічної спеціалізації з досвідом роботи в ЦПП, 27 газоелектрозварювальників, 85 робітників.

Були проведені роботи зі зварювальння труб (Ду 48 мм. – Ду 477 мм.) сукупною довжиною більше 1 км., монтажу запірної арматури (427 шт.), установки та заміни необхідних деталей та металоконструкцій. Загалом працівники виготовили і змонтували 1860 вузлів, 4860 стиків, встановили 88 парових головок.

По закінченню робіт було успішно протестовано пароконденсатну систему КВМ-2 та здійснено обов’язковий контроль усіх пуско-налагоджувальних робіт. Додатково, була надана технічна консультація щодо подальшої експлуатації обладнання.

Отримані переваги по завершенню проекту:

  • підвищення ефективності виробництва;
  • заощадження теплової енергії;
  • покращення виробництва пари і його розподілу;
  • підвищення безпеки процесів;
  • покращення роботи системи збору та повернення конденсату;
  • зменшення кількості бракованої продукції;
  • зниження собівартості продукції;
  • зменшення викидів у навколишнє середовище.

ТОВ „Ритм” гарантує якісне виконання робіт з монтажу, зварювання, виробництва та встановлення металоконструкцій, трубопроводів, технічного обслуговування, монтажу конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем.

Підприємство року - 2009

Міжнародним економічним рейтингом "Ліга Кращих" ТОВ "РИТМ" присвоєно статус "ПІДПРИЄМСТВО РОКУ" у профільному напрямку "Монтаж металоконструкцій"

Грудень 2009

Проблема, пов’язана з утворенням, переробкою та утилізацією відходів виробництва актуальна для всіх промислових підприємств, що діють на території України. У сховищах, звалищах та полігонах накопичено мільйони тон небезпечних відходів.

Монтаж пароконденсатної системи КВМ-2

ТОВ „Ритм” обслуговує найбільші підприємства, що працюють на ринку картонно-паперової продукції. За минуле десятиліття компанії целюлозно-паперової промисловості України показують стабільну динаміку приросту обсягів виробництва.

Реконструкція на банкнотній фабриці

 ТОВ „Ритм” одержало перемогу в тендері на виконання генпідрядних робіт для Фабрики банкнотного паперу Національного банку України в місті Малин (житомирської обл.).