Монтаж пароконденсатної системи КВМ-2

ТОВ „Ритм” обслуговує найбільші підприємства, що працюють на ринку картонно-паперової продукції. За минуле десятиліття компанії целюлозно-паперової промисловості України показують стабільну динаміку приросту обсягів виробництва. Це стало можливим, завдяки проведенню робіт з модернізації та реконструкції діючих активів.

Оскільки, значно підвищилася вартість палива, а вимоги по охороні навколишнього середовища стали більш жорсткими, виникло питання побудови продуктивної системи енерго- та ресурсозабезпечення.

Тому, головним напрямком інтенсивного розвитку українських підприємств ЦПП є здійснення поетапної модернізації та реконструкції діючих паперо- та картоноробних машин, вдосконалення існуючих технологічних схем виробництва, впровадження нових пароконденсатних систем з метою зниження енергозатратності виробничого процесу.

Організація „Ритм” пропонує комплексні рішення для ефективного функціонування пароконденсатних систем, а також послуги з діагностики, технічного обслуговування, шеф-монтажу і безпосереднього запуску в роботу.

У 2007 році працівники ТОВ „Ритм” виконували ряд заходів по монтажу пароконденсатної системи КВМ-2 (картоно-виробничої машини) для ВАТ „Київський картонно-паперовий комбінат” (м. Обухів).

Пароконденсатна система забезпечує працеспроможність сушильної частини КВМ. Система видалення конденсату і підведення пари підтримує необхідний температурний режим в сушильній частині, гарантує стійкий гідравлічний режим, контролює перепади тиску пари, видалення конденсату і газів, що не конденсуються, забезпечує раціональне використання випарів вторинного закипання та оптимальні витрати теплозабезпечення підприємства.

Перший етап – проведення аудиту пароконденсатної системи КВМ-2. Кваліфіковані інженерно-технічні працівники провели діагностику, вивчили діючу систему, оцінили потреби і можливості вдосконалення та оптимізації агрегатів.

Після цього був складений детальний план робіт з поліпшення експлуатаційних якостей та підвищення надійності пароконденсатної системи.

Для проведення підготовчого етапу на ВАТ „Київський картонно-паперовий комбінат” було витрачено 45 днів. Проект детального плану включав в себе наступні дані: специфікацію перевіреного устаткування, опис виявлених проблем, розрахунок потенційної економії, а також рекомендації по зниженню теплових втрат та підвищенню загальної безпеки процесів.

Після розгляду і затвердження пропозиції підприємством-замовником, була укладена угода і узгоджені всі подальші дії.

У вересні 2007 р. стартував другий – найбільш трудоємкий етап – виконання монтажних робіт. Згідно графіку, роботи тривали 12 календарних днів.

Для реалізації проекту були залучені 17 експертів інженерно-технічної спеціалізації з досвідом роботи в ЦПП, 27 газоелектрозварювальників, 85 робітників.

Були проведені роботи зі зварювальння труб (Ду 48 мм. – Ду 477 мм.) сукупною довжиною більше 1 км., монтажу запірної арматури (427 шт.), установки та заміни необхідних деталей та металоконструкцій. Загалом працівники виготовили і змонтували 1860 вузлів, 4860 стиків, встановили 88 парових головок.

По закінченню робіт було успішно протестовано пароконденсатну систему КВМ-2 та здійснено обов’язковий контроль усіх пуско-налагоджувальних робіт. Додатково, була надана технічна консультація щодо подальшої експлуатації обладнання.

Отримані переваги по завершенню проекту:

  • підвищення ефективності виробництва;
  • заощадження теплової енергії;
  • покращення виробництва пари і його розподілу;
  • підвищення безпеки процесів;
  • покращення роботи системи збору та повернення конденсату;
  • зменшення кількості бракованої продукції;
  • зниження собівартості продукції;
  • зменшення викидів у навколишнє середовище.

ТОВ „Ритм” гарантує якісне виконання робіт з монтажу, зварювання, виробництва та встановлення металоконструкцій, трубопроводів, технічного обслуговування, монтажу конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем.

Предприятие года - 2009

Международным экономическим рейтингом "Лига Лучших" ООО "РИТМ" Присвоено статус "ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА" в профильном направлении "Монтаж металлоконструкций". 

декабрь 2009

Проблема, связанная с образованием, переработкой и утилизацией отходов производства актуальна для всех промышленных предприятий, действующих на территории Украины. В хранилищах, свалках и полигонах накоплено миллионы тонн опасных отходов. Наряду с нехваткой полигонов для их захоронения, получила распространение пр

Монтаж пароконденсатной системы КДМ-2

ООО "Ритм" обслуживает крупнейшие предприятия, работающие на рынке картонно-бумажной продукции. За прошедшее десятилетие компании целлюлозно-бумажной промышленности Украины показывают стабильную динамику прироста объемов производства. Это стало возможным благодаря

Реконструкция на банкнотной фабрике

ООО "Ритм" выиграл тендер на выполнение генподрядных работ для Фабрики банкнотной бумаги Национального банка Украины в городе Малин (Житомирской обл.).